Diabetes är en sjukdom som många missuppfattar. Det är egentligen två olika sjukdomar men det vet inte så många om. Båda är förstås inte roliga att få och livet kan förändras ganska radikalt när man får besked om det. Här tänkte vi förklara lite om dessa två sjukdomar och ta upp annan relevant information.

Diabetes typ 1

Diabetes typ 1 är en sjukdom som inte ska förväxlas med typ 2, det är två skilda sjukdomar och te sig på olika sätt. När man får diabetes typ 1 så slår kroppens eget försvar ut de insulinproducerande cellerna och dessa dör. Kroppen kan inte fortsätta att tillgodose alla muskler med insulin så att sockret kan tas upp. Sockret som man får i sig stannar i blodet och sköljs ut med urinen. För att vi ska kunna ta upp energin i vår mat så måste insulinet öppna upp först, insulinet är nyckeln som låser upp porten så att sockret kan komma in i celler och muskler.

Diabetes typ 1 kan man inte bota, det är en definitiv sjukdom som kräver en livslång behandling. Behandlingen består av insulininjektioner till varje måltid eller för korrektion. När man får diabetes typ 1 så måste kroppen få hjälp att reglera blocksockret uppåt också. Blir blodsockret för lågt kan man få så kallade ”känningar” som kan leda till medvetslöshet i värsta fall. Därför tar man t.ex. dextrosol/druvsocker för att få upp sitt blodsocker till en ok nivå.

Denna sjukdom kallas också för barndiabetes eftersom många debuterar i unga år. Den är även så pass allvarlig så uteblir behandling kan det leda till en dödlig utgång.

Diabetes typ 2

Diabetes typ 2 är det man brukar kalla för ”åldersdiabetes” och beror på att kroppens celler blir sämre på att ta upp insulinet som man producerar. Produktionen är intakt men kroppen klarar inte helt på egen hand att ta hand om det.

Orsaken till diabetes typ 2 är oftast hög ålder eller dålig hälsa kombinerat med fetma. Det går att träna bort sin diabetes typ 2. Där ligger många missförstånd och okunnighet bakom uttalanden om att diabetes typ 1 och 2 är samma sak. ”Har man fått diabetes typ 1 har man ätit för mycket godis” osv, men så är inte fallet. Det är helt felaktigt. Men det stämmer på diabetes typ 2.

Diabetes typ 2 kan botas och behandlas med vanliga tabletter. I vissa fall måste man ta sprutor också.

Men typ 1 och typ 2 har en gemensam nämnare och det är att blocksockernivån i kroppen måste regleras externt.

Diabetes och missbruk

Diabetes och missbruk är aldrig en bra kombination. För personer med diabetes typ 1 så kan det vara förenat med livsfara. Blir man utslagen av alkohol eller droger så kan man hamna i koma på grund av för lågt blocksocker. Man blir inte lika uppmärksam på sina symtom. I många fall så reglerar man inte blodsockernivån med insulin vilket kan leda till syraförgiftning (ketoacidos). Det kan gå fort och i ett första stadium så hamnar man i koma. Behandlar man inte personen direkt leder det alltid till döden.