Nu har ännu en högt uppsatt verksamhetschef trampat i klaveret. Och detta med buller och bång. Susanne Ruthström, en verksamhetschef med spelmissbruk har försökt att rädda det kära skuld drabbade Kulturhuset Lättings med hjälp av tilltänkta spelvinster.

Kulturhuset Lättings i Gävle Kommun har under lång tid haft stora skulder hos kronofogden. När skulderna uppgick till ofantliga 930 000 kronor samt 872 000 kronor i obetalda hyror. Med allt sammanräknat så är den totala skulden på mer än 3 miljoner kronor.

En spelmissbrukares val är tyvärr alltid det felaktiga

Om det skulle gå att förutse vinster på spel, så skulle denna stora spelmarknad vi har inte existera. Detta är dock inte synligt för en spelmissbrukare. Denne ser alltid nästa spel som den stora chansen till rikedom. Så har också skett i verksamhetschefens Susanne Ruthströms fall. I detta fall så har hon försökt att rädda Kulturhuset Lättings, genom att med en miljon kronor från föreningens konton satsa på spel och dobbel. Detta har som alla utan spelmissbruk förstår inte alls fungerat som Susanne Ruthström hade tänkt sig.

Susanne Ruthström, står för sitt misstag

Dock har Susanne Ruthström gått ut öppet och står för sina misstag och är medveten om konsekvenserna av dessa. Som hon själv uttrycker sig, så har hon varit jävligt dum, gjort dåliga val och medger sitt spelmissbruk. Den sjuka hjärna som finns i en spelmissbrukare tog överhanden, och nu är skadan redan skedd.

Polisutredning är inledd där hon står anklagad för trolöshet mot huvudman och urkundsförfalskning. Susanne Ruthström är ledsen och beklagar hela händelsen, och brotten är något som hon redan ska ha erkänt. Detta ske dock inte ha något att göra med den förskingring som det talas om inom föreningen.

Mera om Kulturhuset Lättings och Susanne Ruthström finns att läsa i Gäfle Dagblad.