Hjärnfonden är en stor organisation, som inte bara forskar kring beroenden. Här inkluderas allt som gäller vår viktiga hjärnfunktion, samt vilka behandlingar och nya läkemedel som kan tas fram för att effektivt motverka hjärnsjukdomar och skador från olika beroenden.

Fakta idag, är att en av tre svenskar någon gång i livet drabbas av en mildare eller kraftigare hjärnsjukdom. Detta kan vara allt från stroke och Alzheimers till depression, beroende, anorexi eller migrän för att bara nämna några. Att denna forskning kan fortsätta föras vidare så att vi kan komma till klarhet med vår hjärnas ännu så länge mystiska funktioner är mycket viktigt. Detta kan nu alla, som vill, hjälpa till med genom att bidra med en gåva till hjärnforskningen.

www.hjärnfonden.se kan du se och läsa om hela organisationens forskning, och vilka resultat de redan uppnått under den tid de funnits. Här finner du diagnoser, nyheter och vad som är aktuellt inom hjärnforskningen just nu. Här går det även att beställa material och information i folder och bokform som berör oss alla.

Så här ger du en gåva till Hjärnfonden för fortsatta resultat i hjärnforskningen

Ditt bidrag behövs. Det ska aldrig sägas att vi önskar att någon ska få någon form av hjärnsjukdom, men vi ska också tänka på att det kan vara vår egen otur nästa gång. Tänk då på att ditt lilla bidrag kunde ha varit det som gjorde att lösningen på just ditt problem.

Var med och stöd den framtida hjärnforskningen, och ge ett bidrag på Hjärnfondens hemsida. Vill du även få reda på hur din gåva används så finns det även information att finna om detta, som kan göra dig säker på att detta är en seriös organisation. Klicka här för att stödja Hjärnfonden för framtida forskning rörande ett av våra viktigaste organ. Den mänskliga hjärnan.