Alla människor har någon gång i livet råkat ut för ångest i olika former, ångesten är en del av livet. Om ångesten däremot gör att livet är svårt att leva och att man börjar ta till destruktiva medel för att fly från ångesten. De vanligaste flyktmedlen är mat, alkohol och droger. Maten används för att fylla tomma hål och döva ångesten för stunden, för just när man äter så känns det ju bra men efteråt så kommer skuldkänslorna och skammen och ångesten blir ännu kraftfullare. Detta blir till en ond cirkel och till slut så mår personen väldigt dåligt. Samma gäller med alkohol och droger, det dövar för stunden men sedan så blir det värre när alkoholen och drogen lämnar kroppen.

Tar man då till alkoholen igen eller drogen och fortsätter med detta mönster över en längre tid så finns det risk för att man fastnar i ett beroende som kan vara väldigt svårt att ta sig ur på egen hand. Läkarna kallar det för självmedicinering, personen står inte ut med sin kraftiga ångest och söker sig till lösningar som dövar snabbt men som tyvärr verkar mycket kortsiktigt och i slutändan gör situationen mycket värre och allvarligare. Befinner man sig i en sådan situation så är det viktigt att man söker professionell hjälp.

Kanske har man svårt att själv se att man har problem och det är då viktigt att folk i ens omgivning reagerar och hjälper till. Det finns mycket skam i att man utvecklat ett beroende och det kan därför vara svårt att erkänna för sig själv att man faktiskt har problem. Så fort man accepterar att problemet finns och söker hjälp, det är då som vägen tillbaka till ett normalt liv börjar. Det är viktigt att veta att hjälp finns att få och att man inte är ensam, det finns flera organisationer och frivilliga stödlinjer att vända sig till.