Äntligen så ser det ut som vår svenska lagstiftning, tillsammans med kraftiga forskningsmetoder, ska få bukt med den farliga innedrogen spice. Vi skrev tidigare en artikel om denna farliga drog och vad den kan åstadkomma för skador på både organ och mentalitet i hopp om att sprida information.

Denna information var särskilt viktig för de som redan missbrukade hasch och cannabis rökning, samt de förstagångs rökare som ville prova någonting nytt och inne. Nu verkar det som om denna farliga avart av drog får en början till ett slut.

En motion är lagd till början av nästa år för att förbjuda 84 varianter av spice

När vi får denna information så kan det verka som om att få stopp på denna drog saknar värde för både hälsomyndigheter och regering. Först talas det om att denna drog är livsfarlig, och det finns redan dödsfall förknippade med drogen spice. Efter det så behöver det inte gå fortare än att det måste läggas en motion med 24 förslag som måste godkännas innan vi kan förbjuda dessa 84 varianter av spice genom att narkotikaklassa dessa preparat.

Det borde inte vara en sådan stor apparat för att skydda de individer som lider av drogmissbruk. Detta måste vi få ordning på genom en snabbare procedur när något nytt händer och mindre byråkrati som leder till större handlingskraft.

Dock är det positivt att det ser ut som att försäljningen av denna farliga drog skulle kunna förminskas kraftigt. Det finns även personer som ser en annan aspekt på drogförsäljningen och dess utveckling i samhället. En ny typ av försäljning av droger har skapats. Idag har drogförsäljningen flyttat från gatan till Internet, vilket gör det enklare än någonsin att komma över farliga droger.

Detta finns att läsa mera om på Dagens Nyheters artikel om spice.