Som tur är finns det behandlingsmetoder för missbrukar om man vill sluta. Ibland kan det bli frågan om ett omhändertagande men oftast måste den som missbrukar själv ta steget.

Behandlingsmetoder för drogmissbrukare

Nästan alla har olika beroende och behöver specialanpassad vård för att det ska kunna hjälpa. Många gånger räcker det inte med en kortsiktig behandling, det kan krävas att man behandlas livet ut för att inte få återfall.

Den första och inledande behandlingen brukar gå ut på att ta hand om abstinensen, den är ofta svår och väldigt obehaglig för patienten.

Sedan finns det flera olika alternativ att välja mellan. Psykosocial behandling är något som inte förekommer så ofta men det har visat positiva effekter tillsammans med metadonbehandling. Just Metadon används flitigt inom vården som ett medicinskt alternativ för avgiftning och rehabilitering. Metadon är i sig en drog och liknas vid morfin. Det kan dock användas under en längre tid och det är vetenskapligt bevisat att personer som behandlas med Metadon minskar sitt missbruk med illegala droger.

Sedan kan man sätta in andra medicinska behandlingar men det beror på vilket missbruk man har.

Webbplats för Anonyma Narkomaner http://www.nasverige.org/

Behandlingsmetoder alkoholmissbruk

I detta läge när omhändertagande sker måste man vara vaksam med abstinensen hos en alkoholmissbrukare. Svår abstinens kan ge kramper och i värsta fall leda till döden. Bensodiazepiner används vid inledande behandling som ett första steg i avgiftningen. Alkoholmissbruk är likt drogmissbruk en kronisk sjukdom som kräver en livslång behandling. En medicinsk behandling tillsammans med ett tolvstegsprogram är vanliga. Den präglas mycket av religion och anordnas bland annat av Anonyma Alkoholister. Ett tolvstegsprogram går ut på följande:

”erkänna att man har ett allvarligt problem, ett problem som personen med egen vilja inte kan kontrollera
erkänna att “en högre makt” kan hjälpa en att lösa problemen
leta efter och erkänna egna fel och brister
be den högre makten om hjälp med att bli av med dessa fel
bekänna och rätta till fel man begått emot andra
hjälpa sig själv genom att hjälpa andra med samma problem”

Webbplats för Anonyma Alkoholister http://www.aa.se/om-aa/

Behandlingsmetoder spelmissbruk

Generellt sett så erbjuder man ingen medicinsk behandling mot spelmissbruk. Landsting brukar erbjuda kognitiv beteendeterapi (KBT) och gruppbehandlingar där man får träffa andra i liknande situation. Det finns även annan hjälp på senare tid. Stödlinjen startat med uppdrag av Folkhälsomyndigheten och dit kan personer som har spelproblem vända sig, det går också bra att kontakta Stödlinjen om man är anhörig.

https://www.stodlinjen.se/

Lagen om vård av missbruk

Har det gått för långt i ett missbruk så kan man använda sig av Lagen om vård av missbruk, men denna i ryggen kan vården tvångsomhänderta en person med missbruksproblem. Tvångsbehandling kan ske under en period om 6 månader.

Många gånger är detta den enda utvägen, i alla fall för de anhöriga som står och tittar på. Det kan också vara att myndigheterna griper in om ingen annan gör det.

Det går att få hjälp inom den vanliga vården. Som anhörig ska du inte vara rädd för att berätta om dina erfarenheter. Om du söker hjälp hos din lokala beroendemottagning så finns det läkare och sjuksköterskor med specialistutbildning, psykologer, alkoholterapeuter och socialsekreterare som arbetar ihop. De har dessutom tystnadsplikt.