Ett beroende är oftast svårt att bli av med, oavsett vad det. Om det handlar om missbruk av droger, alkohol eller gambling så är det en tuff situation. En hel familj kan ta stor skada om en medlem hamnar i missbruksproblem. Men vad är ett beroende, egentligen?

Ett beroende är en psykisk diagnos som påverkar de psykiska och psykiska mekanismerna i kroppen. Det handlar oftast om någonting som är direkt farligt för personen, och den som är missbrukare förstår det också. Det finns två typer av droger, lagliga och olagliga. Vi kommer att ta upp några av dessa på hemsidan. Klicka i navigationen på den avdelnings som du vill läsa om.

Ett beroende beskrivs i sex olika steg.

1 – Upptagenhet

Den människa som sitter fast i ett beroende är oftast helt upptagen med att tänka på sitt beroende. Hela dagarna styrs tankarna till det man är beroende av.

2 – Sinnesförändring

När man aktiverar sig med sitt beroende så blir det oftast en enklare väg till att må bra, en kortsiktig och snabb lösning.

3 – Toleransökning

Missbrukar man länge så behöver man oftast mer. Man får inte samma kick som i början och det kan då behövas mer droger för att komma i samma sinnesstämning, eller mer alkohol, eller som spelmissbrukare så måste man spela för mer pengar.

4 – Abstinenssymtom

När man håller på att missbruka olika saker under en längre tid så vänjer sig kroppen vid det och vill ha mer. Då kan man uppleva abstinenssymtom. Dessa ter sig lite olika beroende på vad man gör. Speciellt jobbigt kan det vara för missbrukare av alkohol och droger. Där kan man märka av både fysiska och psykiska symtom.

5 – Konflikter

Konflikter kan uppstå mellan missbrukaren och folk i dennes närhet. Även konflikter med sig själv om brutna löften om att sluta t.ex.

6 – Återfall

Att missbrukaren vill sluta och lägger av är mycket vanligt. Men majoriteten av alla som slutar med ett missbruk återkommer och får ett återfall. Många gånger blir begäret för starkt helt enkelt och man kan inte hantera det på ett bra sätt.

Många närstående lider i det tysta och vågar inte anmäla eller säga till sin partner, familjemedlem eller vän. Man blir medberoende och anpassar sig till situationen. Det är inte ovanligt att anhöriga drabbas av olika åkommor som

Stress
Ångest
Irritabillitet
Depression
Sömnsvårigheter
Aptitlöshet
Nedstämdhet
Isolering
Kontrollbehov
Medberoende

Vägen till ett bättre liv

Är du anhörig till någon som missbrukar droger, alkohol, spel osv så ska du inte sitta i det tysta. Hör av dig till någon och berätta om vad som pågår. Det finns en jättebra organisation som heter Anhörigjouren, och dit kan du vända dig med dina frågor och bekymmer. Man arbetar inom flera olika områden.

Alkohol
Narkotika
Tabletter
Spel
Internet
Sex
Mat
Shopping
Träning
Arbete

Kontakta dem på adress http://www.anhorigjouren.se/

Dit kan man vända sig som vuxen. Det kostar dock 50 kr per svar man får. Är du ungdom går det bra att vända sig till sin ungdomsmottagning eller på http://www.umo.se/

Texterna på sidan är inte framtagen av läkare eller någon annan sjukhuspersonal. Vi tar inte ansvar för några fakta fel som kan uppstå.